naslov


Ве молиме за сите потребни информации и одговори на вашите прашања разгледајте ги содржините на нашата интернет страна (ве молиме погледнете го индексот со содржини во левиот дел) или едноставно контактирајте не!

ПРО ЦЕРТ е Македонско сертификациско тело кое е специјализирано за сертификациски услуги во полињата на:
- Органското производство,
- безбедноста на храната,
- примарното земјоделско производство.
За повеќе информации околу палетата на услуги кои ги нудиме ве молиме изберете услуги од индексот на содржини.