- За компанијата -


ПРО ЦЕРТ e Македонско контролно и сертификациско тело кое работи според законите на Р.Македонија.

Мисијата на нашата компанија е понуда на услуги за контрола и сертификација на производи и системи според меѓународни, приватни и национални стандарди во примарното земјоделство, преработката, безбедностa на храната, управувањета со загадувањето на животната средина и организациските системи на домашниот и странскитe пазари.

ПРО ЦЕРТ се разликува од конкуренцијата по ориентацијата кон клиентите, eднаковиот третман за сите клиенти, cтрогата апликација на стандардите и јасната политика за сертификација, фер системoт за наплата на нашите услуги, стручноста и континуирана обука на целиот персонал.