- Контакт страна -


ПРОЦЕРТ
КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА OKC

Главна канцеларија
Методија Шаторов Шарло бр.15/1-6 , 1000 Скопје

Aдреса за поштенски пратки
П.Фах бр.8, 1001 Скопје

Телефон/Факс: 02 51 255 02
Мобилен: 078 - 458-591

Емаил: procert@procert.mk

Можете и директно да испратите email преку формата подолу: