- Контакт страна -


ПРОЦЕРТ
КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА OKC

Главна канцеларија
ул.Огњен Прица 1/3-18 , 1000 Скопје

Aдреса за поштенски пратки
П.Фах бр.8, 1001 Скопје

Телефон/Факс: 02/3217-118
Мобилен: 078 - 458-591

Емаил: procert@procert.mk

Можете и директно да испратите email преку формата подолу: