- Информации -


Акредитација и овластување:


ПРОЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА ОКС е во фаза на акредитација од страна на ИАРМ
За повеќе информации ве молиме посетете ја интернет страницата www.iarm.gov.mk


Akreditacija

Решение за овластување на контролно сертификациско тело

За повеќе информации ве молиме посетете ја интернет страницата www.mzsv.gov.mk