- Соработка -


Зависно од потребите на нашите клиени и односните стандарди, ПРО ЦЕРТ е во можност да понуди сопствени контролни и сертификациски услуги или пак истите да ги изврши во соработка со некој од нашите партнери.

Наши партнери:

image
CERES
CERtification of Environmental Standards - GmbH
Vorderhaslach Nr. 1 D-91230 Happurg, Germany
Tel.: +49 (0) 9158 - 92 82 90
Fax: +49 (0) 9158 - 92 89 862
www.ceres-cert.com
ceres@ceres-cert.com


image
Intertek Moody
9 Shipchenski prohod blvd. floor 2, office 6
1111 Sofia
Bulgaria
Phone: +35929500640
Mobile: +359 888 893 150
Fax:+359 2 950 11 90
info@intertek.com
www.intertek.com

image
TÜV AUSTRIA GROUP | Regional Office Skopje-Macedonia
Ul. Nikola Vapcarov 20/6, 1000 Skopje; R. Macedonia
Phone / Fax : +389.2.3221.603
E-mail: aleiv@tuv-austria.mk
www.tuv-austria.mk