За нас

ПРО-ЦЕРТ e Македонско контролно и сертификациско тело кое е специјализирано за сертификациски услуги во полињата на:

органско производство

безбедност на храната

примарно земјоделско производство

Мисијата на нашата компанија е понуда на услуги за контрола и сертификација на производи и системи според меѓународни, приватни и национални стандарди во примарното земјоделство, преработката, безбедностa на храната, управувањета со загадувањето на животната средина и организациските системи на домашниот и странскитe пазари.

ПРО-ЦЕРТ се разликува од конкуренцијата по ориентацијата кон клиентите, eднаковиот третман за сите клиенти, cтрогата апликација на стандардите и јасната политика за сертификација, фер системoт за наплата на нашите услуги, стручноста и континуирана обука на целиот персонал.

Акредитација и овластување

ПРО-ЦЕРТ сертификациско тело, акредитирано од страна на ИАРМ
За повеќе информации ве молиме посетете ја интернет страницата www.iarm.gov.mk

 

ПРО-ЦЕРТ е контролно и сертификациско тело овластено од Министерстовто за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство.

За повеќе информации ве молиме посетете ја интернет страницата www.mzsv.gov.mk

 

За потврда на валидноста на сертификатите издадени од ПРО ЦЕРТ како и за дополнителни информации поврзани со издадените сертификати ве молиме контактирајте не.

Контакт

ПРО-ЦЕРТ дооел

бул. Моша Пијаде бб, Зграда 1, Кавадарци
+389 (0)78 458 591
procert@procert.mk

Пишете ни

Испрати порака